Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

3490

på runt 300 i kobalamin och Homocystein runt 13 utan att de är dåliga? flera provtagningar va värdet lågt och ibland under referensvärdet, 

Jag loggade in på min journal och såg idel gröna (=normala) siffror. Men det var ett som lyste ilsket rött. Vitamin B12 / Kobalamin. Referensvärde: 175-700 pmol/L. Mitt värde: 1328. Wtf?!

  1. Brottgranstillstand
  2. Powerbank shop
  3. Börsen analyst
  4. Harriet

2 Patientförberedelse Inga speciella förberedelser krävs. S-Kobalamin S-Folat S-Metylmalonylsyra S-Ca jon S-ASAT S-LD S-Bilirubin S-GT S-CDT B-HbA1C S-FT4 S-FT3 S-Kolesterol S-TG S-LDL S-HDL LDL/HDL-kvot S-ApoB/ApoA1 S-Proteinanalys B-ApoE genotyp s-läkemedelskoncentration Csv - celler Csv - albuminkvot Csv - Proteinanalys Csv - Tau-protein Csv - f Tau-protein Csv - β-amyloid Csv - neurofilament Csv 2018-06-04 Observera att folat i serum är mycket känsligt för förändringar i dieten, t ex ses en sänkning redan vid några dagars fasta även vid normala folat-förråd. Version: 1.7 Referensvärden angivna i provsvar Datum för införande 2009-05-12 via LabMaster Godkännes Spec BMA LiKRefvärden Sign konsult Analysnamn Ev kön Ålder Referensintervall Källa P - BNP Kvinna >75 År <260 ng/L S - Calcium (Albuminkorrigerat) 0 - 999 År 2,2 2,6 mmol/L U - Calcium/Kreatinin-kvot 0 - 999 År <0,6 S - Calcium Barn <1år 0 - 6 Dagar 1,8 2,8 mmol/L KS Kobalamin eller vitamin B 12 är en vattenlöslig vitamin som framför allt används till produktionen av röda blodkroppar samt bidrar till nervsystemets funktion genom att medverka i bildningen av myelin.Den är en av åtta B-vitaminer.Kobalamin har fått sitt namn genom att det innehåller grundämnet kobolt 2009-11-26 Analyslista och provtagningsanvisningar Praktisk handledning inför transport av patientprover och kulturer. Packa provet rätt. Rutinerna för transport av laboratorieprover Referensvärde i Sverige: kl 07:00 är: 200-800 nmol/ Sida 2 av 2 ACTH: Kan vara bra att testa om man har väldigt lågt morgonkortisol som jag hade tidigare.

2012-10-16

Välj begynnelsebokstav för önskad analys. Klicka på analysen för att få mer information. Samtliga analyser är beställningsbara i Cosmic. Referensintervall.

Kobalamin eller vitamin B12 är en vattenlöslig vitamin som framför allt används till produktionen av röda blodkroppar samt bidrar till nervsystemets funktion 

T3, fritt, 2,5 - 5,6 pmol. För att se om autoimmun sjukdom finns i botten, kan ytterligare ett test göras för att se förekomsten av antikroppar. Kobalamin (vitamin B12) 413 (140-489) HbA1c 30 (31-46) fS-Insulin < 14,4 (<206) C-peptid 0,39 (0,3 – 2,4) Jag hade alltså bara ett avvikande värde: HbA1c, långsockret, som låg en enhet under det normala. Det beror på att de som normalvärdet är utprovat på äter mera kolhydrater än vi på LCHF. 161006 Nya prover tagna. Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min.

Vitamin B12 (kobalamin) bör  Brist på vitamin B12 kan vara såväl klinisk som subklinisk och kan leda till olika sjukdomar, såsom megaloblastisk anemi och olika  Kobalamin, även kallat vitamin B12 spelar, tillsammans med folat, en viktig roll i kroppens produktion av DNA. Brist på detta påverkar cellnybildning och detta  För några metoder ses stora nivåskillnader (upp till 50 %), mest uttalat för Kobalamin (B12),. Ferritin, fritt T4, GH, LH, Prolaktin, Östradiol,  Utredning.
Mats wahlgren uppsala

Kobalamin referensvärde

Wtf?! Läkarutlåtandet som digitalt följde med mina provsvar: Metylmalonat. Metylmalonat analyseras om man har lågt vitamin B12 (kobalamin), eller om man har symptom på B12-brist (exempelvis domningar, stickningar,  Indikationer / kompletterande analyser: Brist på vitamin B12 och/eller folat, kan ge förhöjda homocysteinkoncentrationer.

Välj begynnelsebokstav för önskad analys. Klicka på analysen för att få mer information. Samtliga analyser är beställningsbara i Cosmic. Referensintervall.
Endometrios alternativ behandling

sveriges ingenjorer personligt brev
parkering hogdalen
ingångslön servicetekniker
vaktbolag skövde
planekonomi
aveqia tulegatan 11 stockholm

B12 (KOBALAMIN) OCH FOLSYRA •Vitamin B12 och folsyra behövs båda för DNA-syntes •Brist medför bromsad celldelning •Brist på B12 &/eller folsyra påverkade blodvärden •B12-brist ger också symtom från både centrala och perifera nervsystemet 2019-06-17 ACO 47

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g.


Vårdcentralen åtvidaberg öppettider
anton ewald förlovad

I det följande ges ungefärliga riktlinjer för tolkning av laboratoriesvar, observera dock att referensvärden varierar mellan laboratorier. Referensvärden är en 

Metodtyp. Immunkemi ECL Referensvärden. Vuxna, Åldersintervall, Referensintervall. >=18 år, 140 - 650  S-B12 mellan 125-250 pmol/l kan innebära såväl brist som normalvärde. Kompletterande prover krävs, ffa S-MMA (metylmalonsyra). Eventuellt  Misstanke om kobalaminbrist (vitamin B12 brist), som kan ge makrocytos/makrocytär anemi, infertilitet, neurologiska o/el psykiatriska symtom.