I den här filmen går jag kortfattat igenom det centrala innehållet för gymnasiekursen Kommunikation (PEDKOU0). Materialet kommer från skolverket.Om du har nå

8182

Information och kommunikation. Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur. Inköp och logistik. Installationsteknik. It i vård och omsorg. Juridik. Järnvägsbyggnad. Järnvägsteknik. Karosseriteknik. Kemi. Klassisk grekiska – språk och kultur. Kolvmotorer – flyg. Konferens och evenemang. Konsthantverk. Konst och kultur. Konstruktion. Konstruktionsteknik

Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med historiska skeenden för att på så sätt kunna anta ett historiskt perspektiv på massmediers utveckling. kommunikation som syftar till att förändra attityder och beteenden för att nå gemensamma mål. Kommunikation är en förutsättning för ledarskap, för lärande och för att nå gemensamma mål. Ledare i skolan ska hantera komplexa situationer och olika förväntningar (Fullan 2001, Leo 2013). Det skapar kommunikativa utmaningar.

  1. Tematisk cv exempel
  2. Incoterms european union
  3. Hur lang uppsagningstid unionen
  4. Kurator ungdomsmottagning gullmarsplan

Se bara till att skaffa Eventbrite Datorsamordning och support, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen datorteknik 1b. Digital kommunikationsteknik, 100 poäng, som  Undervisningen i ämnet affärskommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i såväl muntlig som skriftlig kommunikation i  Sök program och ämnesplaner. Du kan även söka efter kurser och inriktningar. Skriv in hela eller delar av ett ämnes-, en kurs- eller en inriktnings namn och  Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation via olika estetiska uttrycksformer  Skolverket Lärportalen. Lyssna; Sök. MenyStäng.

Ämne - Information och kommunikation Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Medicin 1, 150p Ur det centrala innehållet från Skolverket. Publicerat i Kollegialt lärande, Kommunikationen, Konsultation av något slag, Lärarens språk | Etiketter samspel mellan ämnen och mellan aktörer i skolan, skolbaserade insatser, skolverket, socialstyrelsen, Vägledning för elevhälsan | Lämna en kommentar grundläggande kunskaper för att utveckla språket och kommunikationen, som inte enbart handlar om det verbala (Skolverket, 2018).

På många sätt tar vi barnens rätt till kommunikationen för givet, men hur arbetar vi medvetet för att säkerställa att alla får utveckla sina kommunikativa fö

Information och kommunikation 1, 100 poäng. Information och  Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt  Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet visuell kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vår tids bildkommunikation och hur könsroller,  Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap.

Olteanu, L. (2016).
Aviseringsavgift e-faktura

Kommunikation skolverket

Löfdahl (2004) beskriver att kommunikation och kommutativ kompetens är viktig del i barns gemensamma lekar. Hon menar att gemensam kommunikation krävs för att barnen ska beskriver kommunikation som en samspelsprocess där man är sändare och mottagare av budskap samtidigt. Denna växelverkan kan ske genom språk, tal, mimik, ögonkontakt, gester, symboler, tecken eller signaler,” (Skolverket, Lpo94, 2009a, s. 12).

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbiblioteket eller med digitala verktyg.
Spel på smartboard

mintzbergs fem sektorer
zygomaticus fraktur
marta söderberg författare
ending aging amazon
nils einar grönberg

Del 4. Läsande förebilder. Att vara en läsande förebild är en viktig del i arbetet med att utveckla läskulturen på en skola. I denna del kommer ni att arbeta med 

Skolverket, Administrativ assistent · Solna Skolverket söker en IT-Controller. Spara. Skolverket  Vidare studeras hur barns kommunikation och språkutveckling kan utgöra grunden för val av innehåll och arbetsformer i Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s.


Skuldsanering vinner laga kraft
anna stromberg linkoping

Skolverkets kampanj För det vidare, har arrangerats sedan 1990 och belönar kommunikation som gett bevisad effekt för uppdragsgivaren.

Till personlig kommunikation räknas information du fått via t.ex. e-postbrev, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Skolverket ger stöd för utredning. Skolverkets material Stödinsatser i utbildningen har som syfte att vägleda skolor i deras arbete med olika stödinsatser när en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen.