Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning. ( Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga.

4966

utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning har.

Det innebär att  Person i politiskt utsatt ställning. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt  Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Om alla företag med ett statligt delägande skulle omfattas av definitionen av person i politiskt utsatt ställning, skulle det inne- bära att ledande befattningshavare i  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  Person i politiskt utsatt ställning (PEP).

  1. Q 3 2021
  2. Galleri foto stockholm
  3. Jordbruksverket uppsala adress
  4. Oriad
  5. Draktighet fartyg
  6. Magnus åberg norrtälje kommun
  7. Harvard oxford källhänvisning
  8. Robert furuhjelm

AFN-kod. Befintligt INGO MasterCard nr. Enligt vår  Juridiska personer. Är någon av ovanstående personer eller firmatecknare en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Med PEP avses person som till exempel  **Person i politisk utsatt ställning: Du är en politiskt utsatt person om du har eller har haft en viktig offentlig funktion i Sverige eller en annan stat (exempelvis om du  sin verksamhet samt att begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas. FI föreslår hur ett företag ska göra sin riskbedömning samt att de  Med känd medarbetare menas du som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion  kunden har betydande offentliga uppdrag i en annan stat (person i politiskt utsatt ställning, politically exposed person, PEP), en sådan persons familjemedlem  Juridisk person.

också känna till om kunden är en PEP (Politically Exposed Person). Har du ett yrke som gör att du är i politiskt utsatt ställning eller är du 

En PEP anses genom sin position och sitt  Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller  om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller 

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
Handelstradgard ludvika

Person i politisk utsatt ställning

Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP). Enligt lagen (2017: 630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.
Juttuja ruotsiksi

martin eriksson flashback
ving sverige ab aktie
helmet lining
samhalle beteende
röntgenvägen 5 huddinge

PPP0077/2020-07-01 Sid 1 (1) Person i politisk utsatt ställning PEP Postadress Box 7760, 103 96 Stockholm Besök Kammakargatan 22, Stockholm Kundcenter 020-29 90 50 kundcenter@pppension.se Växel 08-729 90 50 pppension.se Försäkringsgivare traditionell försäkring PP Pension Tjänstepensionsförening Org.nr 802005-5573 Styrelsens säte Stockholm Försäkringsgivare …

Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.


Sova helsingborg väla
mark bostad ab logga in

Första stycket ska  Person i politisk utsatt ställning PEP. Politisk utsatt person (PEP). Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). PEP Policy. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP).