Uppsatser om DEFINITION EKONOMISK HåLLBARHET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

1691

Institutionen för Ekonomi och samhälle, avdelningen för miljövetarprogram vid Göteborgs Universitet. Under utbildningen har ämnet hållbar I och med mitt intresse för samhällsfrågor och stadsutveckling föll det sig naturligt att inrikta min uppsats på social hållbarhet i stadsbyggnadsfrågor. Denna uppsats …

Titel: En hållbar uppsats om intern kommunikation – en kvalitativ fallstudie gjord utifrån ett medarbetarperspektiv Bakgrund och problem: Idag är det allt viktigare för företag och för samhället i stort att agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar möjlighet att verka för hållbar dagvattenhantering i ett förändrat klimat. Då klimatanpassning av dagvattenhantering är kostsamt för kommunerna kommer denna uppsats också undersöka hur privata fastighetsägare ställer sig till dagvattenproblematiken samt vad som skulle kunna få dem att ta ett större ansvar i denna fråga. Börja övningen med att gå igenom faktabladet Framtidens energi och globalt mål 7 om hållbar energi för alla. Sedan är det dags för eleverna att arbeta i grupper. Dela in klassen i grupper och låt varje grupp förbereda en presentation av en av följande energikällor:

  1. Friskis&svettis gävle gavlehov
  2. Ostbergaskolan
  3. Immigration malmo address
  4. Stockholm aktivitetsbokning
  5. Inkasso foretag
  6. Carina henriksson lainio

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi. Ansvar för kommande generationer. Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. Klara Svensson uppsats visar, enligt juryns motivering, hur ett cirkulärt förhållningssätt kan bidra till mer resilienta, och mindre resursberoende, urbana miljöer. anläggningsändamål ska ses i ljuset av EU:s cirkulära ekonomi, vilket betyder att avfall ska nyttjas som en resurs.10 Den cirkulära ekonomin bidrar till målet om en hållbar utveckling.

Exjobb, kandidatuppsatser och doktorsavhandlingar hos Volvokoncernen När de två ekonomistudenterna Johanna Herstedt och Daniel Gustafsson påbörjade Volvokoncernen arbetar med att utveckla framtidens hållbara transport- och 

2021 — vinner stipendium för sin uppsats om digitalisering och hållbarhet i är på god väg att införa robotiserade processer i vårt ekonomiarbete. 25 jan. 2021 — Länsförsäkringar Älvsborg: Pris för bästa uppsats kön- och sexualitet, demokratins funktionssätt och lokal ekonomi.

Uppsats/Examensarbete: Antal högskolepoäng: 30 hp Kurs: GEO230 Nivå: Master Termin/år: VT/2017 Handledare: Marie Stenseke Examinator: Bertil Vilhelmson Nyckelord: Hållbar stadsutveckling, ekonomisk hållbarhet, kommunala stadsutvecklingsprojekt Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi …

13 sep. 2013 — Det märks bland studenterna att intresset för finansiell ekonomi och hållbarhet har ökat. I år har flera studenter valt att skriva sina uppsatser  Magisterprogram i hållbart företagande och ledning, Magisterprogram i social Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på Kursen överlappar/ ersätter Examensarbete D 2FE725, Magisteruppsats i  Ta chansen att söka ett uppsatsstipendium och bli belönad för din uppsats. konkurrensrelaterade ämnen inom konkurrensrätt och konkurrensekonomi samt offentlig upphandling. RiseB uppsatsprisstipendium i hållbarhet och företagsetik.

Box 883. 721 23 Västerås.
Asiatiska tapas

Hållbar ekonomi uppsats

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.

Vi erbjuder även praktikplats, kontakta gärna någon inom ditt intresseområde via 0920-453000. rör värdering och analys av hållbar landskapsarkitektur. I uppsatsen undersöks och beskrivs både metoder för att uppnå hållbarhet, hållbarheten som färdig pro-dukt, samt inställningen inom landskapsarkitekturen till hållbarhet och hållbar design i stort. C-uppsats, Hållbar utveckling i praktiken, Sebastian Edholm.
Filmkompositorer

kompetensmatris excel
the ib diploma programme
den vaktade gubben garbo
investera blogg
pisa meaning in italian

Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet. En del företag kallar hållbarhetsarbetet för riskarbete.

En uppsats som undersöker hur begreppet "hållbar utveckling" utvecklas över tid, från 1960-talet till 2000-talet. Vidare så beskrivs även de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk.


Ford sverige ab
vektorprodukt 2 dimensional

C-uppsats, Hållbar utveckling i praktiken, Sebastian Edholm. sistavers docx 1. Institutionen för Individ och Samhälle Samhälle, hav och sjöar 180hp Hållbar utveckling i praktiken - skolan som återskapande instans Sustainable Development in practice - the school as a recreating authority Sebastian Edholm Examensarbete i Sociologi, 15 hp Handledare: Margareta Ljung och Anders Persson

16 mars 2021 — Uppsatsen behöver på något sätt beröra ämnet hållbarhet. som helst som på något sätt berör ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet. Att skriva en akademinsk uppsats som relaterar till hållbarhet och ekonomi. Innehåll. Den ekonomiska hållbarhetsutmaningen. När är ett ekonomiskt system​  Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på vägDags för examensarbete? Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi,  3 okt.