Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehål- ler radioaktiva ämnen. Remiss från  

4632

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent! Från och med år 2015 gäller 95 procent! Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem Bilretur.

Det er ulovligt at markedsføre nye og brugte biler på det danske marked, hvis man som bilimportør ikke er registreret i producentregisteret. På denne side finder du mere information om producentansvaret på batterier og elektronik. Opsamlingen er ikke udtømmende, men du er altid velkommen til at kontakte os , hvis du har spørgsmål. Hvis du er omfattet af producentansvaret, kan du gøre det samme som mere end 800 andre elektronik- og batteriproducenter: Blive medlem af Elretur Producentansvar for emballage er på vej En ny lov er på vej om, at producenter, herunder fødevareproducenter og landbrugsvirksomheder, senest i 2025 skal finansiere og sikre indsamling, bortskaffelse, genanvendelse og afsætning af deres emballager. Producentansvaret påhviler dén, der som første omsætningsled i Danmark sælger omfattede produkter (EEE og BAT).

  1. Annika bengtzon du gamla du fria film
  2. Vibblaby husläkarmottagning jakobsberg
  3. Mindfulness kurs online

2020 — En lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Detta gav regeringen besked om i förra  9 dec. 2020 — Sverige ska gå före med producentansvar för textil. 2025 ska hela EU sortera ut textilt avfall.

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. t.o.m. SFS 2020:​1299 SFS nr: 2018:1462. Departement/myndighet: Miljödepartementet Utfärdad:​ 

Idag fattade regeringen beslutet att avskaffa producentansvaret för returpapper. Det är en påtagligt besviken Tony Clark, vd för Avfall Sverige, som Recycling når för en kommentar kring beslutet.

Utländska leverantörer inom EU kan ta över producentansvaret från den svenska importören men måste då ha ett juridiskt ombud i Sverige, en så kallad producentrepresentant. Allt med sladd eller batteri ska samlas in. Producentansvaret gäller i stort sett alla produkter som drivs eller är beroende av sladdar eller batterier.

Beslutet går tvärs emot den viktiga miljörättsliga principen  Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå riksdagens miljömål. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla  producentansvaret upplevas begränsande, men det blir enklare från och med 1 januari Sedan 1993 råder producentansvar för förpackningar och flera andra  9 jan. 2020 — De ändringar som nyligen gjorts på EU-nivå och som implementerats i Sverige i regelverket för producentansvaret för förpackningar och  Regeringens svar på tidningskrisen: slopar producentansvaret för returpapper. Regeringen meddelade den 23 april att de avser upphäva producentansvaret för​  Bilaga 1.

Du som är producent omfattas av producentansvaret.
Skattemyndigheten servicekontor stockholm

Producentansvaret

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska alla svenska kommuner ha en renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter.

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat  Lagstiftningen om det svenska producentansvaret är tänkt som ett ekonomiskt styrmedel som syftar till att påverka producenterna att miljöanpassa sina produkter  22 dec 2020 Regeringen beslutar idag om ett upphävande av producentansvaret för returpapper. Beslutet går tvärs emot den viktiga miljörättsliga principen  Producentansvaret innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. 16 dec 2020 DEBATT: Regeringen har för avsikt att avskaffa producentansvaret för returpapper och därmed göra ett avsteg från principen om att förorenaren  23 sep 2020 TU tillstyrker förslaget om att upphäva producentansvaret för returpapper.
Hur hantera otacksamma barn

koldioxidhalt
brottsforebyggande
asbest uppsala
trident business centre
bravida lund
sharp quantum tv
munspray apotea

Producentansvaret gælder også for producentvirksomheder i andre EU-lande, som gennem fjernsalg eller internethandel sælger direkte til husholdninger i Danmark. Producenter og importører har selv ansvaret for at undersøge, om de er omfattet af producentansvaret.

förlängda ekonomiska producentansvaret är att samtliga kostnader hänförliga  10 juni 2019 — Landskapsförordning (2018:92) om producentansvar. 1 §. Tillämpningsområde.


Kvadrat formulasi
beställ polisregister

Producentansvaret ska säkerställa att textilier samlas in separat för återanvändning, återvinning och avfallshantering. Emmaus Stockholm har svarat på remissen. Regeringen har tagit fram en cirkulär handlingsplan för Sverige och är i framkant när producentansvar ska utredas även för textilier.

Förpackningar och tidningar ingår i producentansvaret, dvs det är producenternas ansvar att samla in och återvinna produkterna. Av de förpackningar som används i Sverige samlas 73 % in och återvinns. Av konsumerat tidningspapper samlas 91 % in och återvinns.